Indkøbskurv
0
0 varer lagt i indkøbskurven

Konkurrenceregler

Konkurrenceregler

Konkurrenceregler i Magasin

Nedenfor er beskrevet de gældende betingelser for deltagelse i konkurrencer i Magasin.

Oplysninger der indgår direkte i hver konkurrence er:

  • Oplysning om hvordan man deltager
  • Hvad kan man vinde, hvor mange præmier er der
  • Præmiens værdi, hvis den har nogen
  • Vinder findes ved lodtrækning
  • Eventuelle geografiske begrænsninger for hvor præmien kan benyttes
  • Andre særlige begrænsninger
  • Dato for trækning af vinder(e)
  • Dato for offentliggørelse af vinder(e)
  • Oplysning om hvor offentliggørelse finder sted
  • TYDELIG henvisning til Magasins almindelige betingelser for deltagelse i konkurrencer samt hvordan man finder frem til dem - "ét klik væk"

Almindelige betingelser for deltagelse i konkurrencer i Magasin
- oplysninger, der er ét klik væk:


Præmieafgifter
Magasin afholder lovpligtige præmieafgifter til staten for præmier af værdi over DKK 200,00 inkl. moms.

Afhentning af præmier
Med mindre andet er angivet ved afholdelse af konkurrencen, skal præmien afhentes i en af Magasins forretninger. Kunden betaler selv alle omkostninger forbundet med afhentning af en præmie og alle øvrige omkostninger såsom mad og drikke m.v. i forbindelse med præmier, der indebærer deltagelse i en begivenhed.

Præmier kan ikke ombyttes til kontanter. Dette gælder også, selvom vinderen er forhindret i at deltage i et bestemt arrangement.

Forældelse
Medmindre andet er angivet ved afholdelse af konkurrencen, en præmie kan f.eks. være knyttet til en på forhånd fastsat dato, forældes og bortfalder præmien, hvis vinderen ikke afhenter den hos Magasin senest 14 dage efter at Magasin har kontaktet vinderen.

Udelukkelse fra deltagelse i konkurrencer
Magasins medarbejdere kan ikke deltage i konkurrencer i Magasin.

Offentliggørelse af vindere
Alle vindere får direkte besked. Vinderne af månedens bon offentliggøres på Magasins hjemmeside under fanebladet "konkurrencer". Hvis man som deltager ikke ønsker sit navn offentliggjort, såfremt man udtrækkes som vinder, kan man henvende sig til konkurrence@magasin.dk.